Кыймылсыз мүлккө карата укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоо

Кыймылсыз мүлккө карата укуктарды жана алар менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо – мамлекет тарабынан кыймылсыз мүлккө карата укуктарды, алардын жүктөлүүлөрүн (чектөөлөрүн), ошондой эле катталган укуктарды (чектөөлөрдү) коргоону камсыздоочу кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдөрдү таануу жана тастыктоо боюнча юридикалык акт.

Зарыл болуучу документтер

 1. Укукка ээ болуучунун жеке өзү тарабынан же арыз берүүгү укугу бар болгон адам тарабынан берилген арыз;
 2. Каттоо органынын кызматтарына акы төлөнгөндүгү тууралуу дүмүрчөк;
 3. Кыймылсыз мүлк бирдигинин техникалык мүнөздөмөлөрүн камтып турган документ (техникалык паспорт);
 4. Кыймылсыз мүлктүн бирдигине карата укукту белгилөөчү документ;
 5. Акы төлөө: Жеке адамдар үчүн – 256,71 сом;
 6. Юридикалык жактар үчүн– 641,97 сом.
 7. Инсандыгын тастыктоочу документ:
 • жеке адамдар үчүн – паспорт;
 • юридикалык жактар үчүн – анын өкүлүнүн инсандыгын жана ыйшарым укуктарын тастыктоочу документ, ошондой эле юридикалык жакты каттоо тууралуу күбөлүктөр жана юридикалык жактын уюштуруучу документтери;

Маанилүү!

 1. Акы төлөө кызмат көрсөтүлгөн ордундагы кассада жүргүзүлөт;
 2. Бааларда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар, транспорттук чыгымдар жана бланк продукциясынын баасы эсепке алынган эмес.
 3. Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү: Кыймылсыз мүлккө карата укуктарды баштапкы мамлекеттик каттоо 7 жумуш күнүнүн ичинде жүзөгө ашырылат;
 4. Кыймылсыз мүлктүн бирдиги менен бүтүмдөрдү жүргүзүүнүн негизинде пайда болгон кыймылсыз мүлккө карата укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоо 2 жумуш күнүнүн ичинде жүзөгө ашырылат;
 5. Жазуу жүзүндөгү арызга ылайык шашылыш тартипте жүргүзүлүүчү кыймылсыз мүлккө карата укуктарды жана чектөөлөрдү каттоо бир жумуш күнүнүн ичинде, тийиштү акы төлөөгө карата шашылыш болуунун 2 коэффициентин колдонуу менен жүзөгө ашырылат.