Кыймылсыз мүлккө карата каттоодон өткөрүлгөн укуктар жөнүндө маалыматтарды берүү

Кыймылсыз мүлк бирдигине карата каттоодон өткөртүлгөн укуктарды жана чектөөлөр жөнүндө маалыматтар Департаменттин жергиликтүү каттоо органдары тарабынан Кыймылсыз мүлккө карата укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен алынган маалыматкаттар жана көчүрмөлөр түрүндө берилет.

Зарыл болуучу документтер

 1. Кыймылсыз мүлккө карата укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө маалымкат (№1 формасы) менчик ээсине, күрөө кармоочуга же анын ыйгарым укуктарын алган ишин улантуучуга кыймылсыз мүлк менен бүтүмдөргө келишүү үчүн берилет;
 2. Кыймылсыз мүлккө карата укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө маалымкат (№2 формасы) кызыкчылыгы бар адамга кыймылсыз мүлккө карата мураскордукту тариздетүү учурунда берилет;
 3. Кыймылсыз мүлкү жок экендиги тууралуу маалымкат (№3 формасы) Департаменттин жергиликтүү каттоо органы боюнча арыз берүүчүнүн кыймылсыз мүлктүн бирдигине карата катталган укуктары жок болгон учурда берилет;
 4. Кыймылсыз мүлккө карата укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен алынган көчүрмө кыймылсыз мүлктүн бирдигине карата укуктарды мамлекеттик каттоонун бар экендигин тастыктоочу документ болуп саналат жана каалаган адамдын жазу жүзүндөгү арызы боюнча берилет.

Кыймылсыз мүлккө карата катталган укуктар тууралуу маалыматты алуу үчүн төмөнкүлөрдү берүү зарыл:

 1. Кыймылсыз мүлк тууралуу маалыматтарды алууга карата арызды;
 2. Каттоо органынын кызматтарына акы төлөө жөнүндө дүмүрчөктү.
 3. Акы төлөө: Жеке адамдар үчүн – 78,01 сом;
 4. Юридикалык жактар үчүн– 160,79 сом.
 5. Акы төлөө кызматтарды көрсөтүү жери боюнча кассада жүргүзүлөт.
 6. Инсандыгын тастыктоочу документ:
 • жеке адам үчүн – паспорт;
 • юридикалык жак үчүн – анын өкүлүнүн инсандыгын жана ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтер, ошондой эле юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүктөр жана юридикалык жактын уюштуруу документтери.

Бааларда жалпы мамлекеттик жана жергиликтүү салыктар жана бланк продукциясынын баасы эсепке алынган эмес.

Маанилүү!

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү:

 1. Маалыматтарды берүү Департаменттин жергиликтүү каттоо органдарынын аткарылып жаткан иштеринин көлөмүнө жарага 1ден тартып 3 жумуш күнүнүн ичинде жүзөгө ашырылат.
 2. Арыз берүү боюнча маалыматтарды 4төн 8 саатка чейинки убакыт ичинде тиешелүү акы төлөөгө карата шашылыш болуунун 2 коффициентин колдонуу менен (Департаменттин жергиликтүү каттоо органынын аткарып жаткан иштеринин көлөмүнө жараша) берүүгө жол берилет.