Жерге жайгаштыруу иштерин тариздөө жана жер тилкесине карата укук тастыктоочу документтерди берүү (жеке менчик укугу тууралуу, жер тилкесин мөөнөтсүз колдонуу боюнча мамлекеттик акт, жер тилкесин убактылуу колдонууга карата укугун тастыктоо)

Зарыл болуучу документтер

  1. Укук ээси жеке берген же арыз берүүгө карата укугу бар адам тарабынан берилген арыз;
  2. Каттоо органынын кызматтарына акы төлөнгөндүгү тууралуу дүмүрчөк;
  3. Кыймылсыз мүлк бирдигине карата укугун белгилөөчү жана (же) укугун тастыктоочу документ.
  4. Акы төлөө: Документтерди жасоонун баасы кыймылсыз мүлктүн бирдигинин конфигурацияларынан жана бурулуу чекиттеринен көз каранды.
  1. Акы төлөө кызматтарды көрсөтүү жери боюнча кассада жүргүзүлөт.
  2. Инсандыгын тастыктоочу документ:
  • жеке адам үчүн – паспорт;
  • юридикалык жак үчүн – анын өкүлүнүн инсандыгын жана ыйгарым укуктарын тастыктоочу документтер, ошондой эле юридикалык жакты каттоо жөнүндө күбөлүктөр жана юридикалык жактын уюштуруу документтери.

Маанилүү!

Кызматтарды көрсөтүү мөөнөтү:

  1. Документтерди аткаруу мөөнөттөрү 10 жумуш күнүнө чейинкини түзөт;
  2. Бул иш шашылыш мөөнөттөрдө, тиешелүү акы төлөөгө карата шашылыш болуунун 2 коэффициентин колдонуу менен аткарылышы мүмкүн (арыз берүүчүнүн каалоосу боюнча арызында көрсөтүү менен). Мындай учурларда аткаруу мөөнөтү 3 жумуш күнүнө чейинки мөөнөттү түзөт.

Ири жана татаал объекттерге карата документтерди жасоо мөөнөттөрү келишимдик негизде аныкталат