Портал жөнүндө

Урматтуу Электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын колдонуучусу!

Электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталы жеке адамдар жана юридикалык жактар үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы (мындан ары – Кызмат) тарабынан сунушталуучу мамлекеттик кызматтарга жеткиликтүүлүктүн бирдиктүү чекити болуп саналат.

Портал эки негизги бөлүмдөрдөн турат:

  • Маалыматтык бөлүк – сунушталып жаткан кызмат көрсөтүүлөр тууралуу кеңири сурап-билүү маалыматтарын камтыйт.
  • Интерактивдүү бөлүгү – каттоо боюнча кызматтарды алууга карата электрондук билдирүүлөрдү тариздетүү жана берүү үчүн.
  1. Порталдын маалыматтык бөлүгү – каалагандай Интернет колдонуучу үчүн жеткиликтүү жана сунушталып жаткан кызматтардын тизмеги, алардын баасы жана такаруу мөөнөттөрү боюнча жөнөкөй жана натыйжалуу маалымат издөөнү камсыздайт. Колдонуучу кызмат көрсөтүүдөн колдонууга кайрылган учурда толтурулушу керек болгон арыздардын жана формалардын бланктарынын үлгүлөрү менен, ошондой эле кызмат көрсөтүүдөн колдонуу учурунда берилиши зарыл болгон документтердин тизмеги менен тааныша алат.
  2. Порталдын интерактивдүү бөлүгү – колдонуучу «Жеке кабинетте» катталуу менен электрондук арызды толтуруу жолу менен кызматтардан алуу үчүн кайрыла алат. Порталда колдонуучуну Кызматтын маалыматтык системасында бир мааниде идентификациялоого мүмкүндүк бере турган жана эсепке алуу маалыматтарын кайталап киргизүүнү талап кылбаган бирдиктүү авторизациялоо механизми ишке ашырылган. Порталда каттоодон өткөн колдонуучулар арызды электрондук формада толтура алышат жана аны кызмат көрсөтүүдөн колдонуу үчүн же Кызматтын дарегине канадйдыр-бир суроо-талапты жөнөтө алышат.


КӨҢҮЛ БУРУҢУЗ!

Эгерде кайсы бир себептер боюнча кызмат көрсөтүүдөн баш тартылса, же аны аткаруу мөөнөттөрү жол берилбей тургандай узарып кеткен болсо, колдонуучу Кайтарым байланыш бөлүмү аркылуу билдирүү жөнөтө алат.