КЖААКД кызматтары

Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинин кызмат көрсөтүүлөрү тууралуу маалымат

Онлайн кызмат көрсөтүүнү кантип алууга болот:

  1. Онлайн арыз берүү жана кызмат көрсөтүүнү системадан сурап билүү үчүн, арыз берүүчү электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталында каттоодон өтүүгө тийиш.
  2. Арыздын формасын толтуруу үчүн зарыл болгон документтерди даярдоо, ошондой эле паспорт үчүн фотосүрөтү менен файлды даярдоо.
  3. Төмөнкүлөрдү толтуруу керек: өзү тууралуу, жубайы тууралуу, ата-энеси тууралуу ж.б. маалыматты көрсөтүү менен арыздын формасын толтуруу.
  4. Маалыматтарды киргизүүнү аяктагандан кийин система арыз берүүчүнүн суроо-талабын иштеп чыгууну жана каттоо, арыздарды текшерүү жана акыркы чечимди кабыл алуу баскычтарынан өтүү үчүн ПВКИБге жөнөтүүнү аткарат.
  5. Кызматтар ийгиликтүү аткарылган учурунда бардык баскычтарда система оң жооп тууралуу маалымдайт, ал эми мамлекеттик структуралар арыз берүүчүнү каттоодон өтүү үчүн өзүнүн каттоосу боюнча ПВКИБ бөлүмүнө келүү зарыл экендиги тууралуу маалымдашат. Кызмат көрсөтүүнүн кайсы бир баскычында баш тартылган учурда система терс жооп берет.
  6. Суроо-талабынын утурумдук абалын тактоо үчүн арыз берүүчү КРӨгө караштуу МККнын электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталындагы жеке кабинетиндеги «Тарых» бөлүмүнөн колдоно алат.

Эскертүү:

Сиздин көңүлүңүздү электрондук арыз берүү учурунда арыз берүүчү каттоого эмес, каттоого карата арызын жеке берүү үчүн тандалып алынган ПВКИБге кабыл алууга жазылып жаткандыгына бурабыз, ал жакта каттоонун күнү жана убактысы дайындалат.

Билдирме берүүнүн ыкмасы:

  1. Жеке өзү;
  2. Электрондук кызматтар Web порталынан.