КжКУКД кызматтары

Кадастр жана кыймылсыз мүлккө карата укуктарды каттоо департаменти көрсөткөн кызматтар боюнча маалымат

Урматтуу колдонуучулар!

Кыймылсыз мүлк боюнча бирдиктүү маалымат тутумунанүзгүлтүксүз маалымат алып туруу үчүн Келишим түзүү зарыл.

Келишим түзүү үчүн Кардар eicn01@kadastr.srs.kg электрондук адресине өздүк реквизиттерин жөнөтүүгө милдеттүү. Келишимдин үлгүсү электрондук порталга жарыяланган. Келишим эки нускада толтурулуп колтамга коюлгандан кийин, Кардардын өздүгүн аныктаган документтин көчүрмөсү тиркелип 720040, Бишкек шаарыОрозбеков көчөсү 44, № 308 каб. дарегине жөнөтүлөт. Келишимдин бир нускасы өздүгүн аныктаган документтин көчүрмөсү менен ыйгарым укуктуу органда калтырылат. Экинчиси кол тамга коюлгандан кийин Кардаргажөнөтүлөт.

Келишимге кол тамга коюлгандан кийин техникалык колдоо кызматы Кардарды каттоодон өткөрүп логин жана сыр сөздү ыйгарат. Бул логин жана сыр сөздү колдонуу менен электрондук порталдан кызмат көрсөтүүлөрдү алууга болот.

Ошондой эле активдештирилгенден кийин өздүк эсеп Номерин (ички колдонуулар үчүн) аласыз. Кийинчерээк терминалдан балансты толтуруу үчүн өздүк эсеп Номери колдонулат.

На данный момент имеется возможность использовать три способа пополнения счета клиента:

Азыркы учурда клиенттин өздүк эсебинтолтуруунун үч жолу бар:

1.Каражатты Банктык эсепке которуу -

Бишкек ш. Ч.Айтматова пр., 1 тел.: 0 (312) 66 56 32

(0312) 62 06 96, факс: 0 (312) 66 40 12

БГУ по ЗРПНИ ДК и РПНИ при ГРС при ПКР

ИНН 00405200010210

ОКПО 22404258

Банктын аталышы: ОАО «Дос-Кредобанк»

БИК 121015

Эсептик счет 1212000300119236

2.Жергиликтүү каттоо органынын кассасына акча каражатын төлөө– Бишкек ш, Ч.Айтматова пр.1,

3.Терминалы КИКБ

ЕИСН шилтемесин басып электрондук порталга өтүнүздөр


Кошумча маалыматты:(0312)300645, (0312)665632 номерлеринен ала аласыздар