Документтердин тизмеси

  • 20
  • Jul

Жерге жайгаштыруу иштерин тариздөө жана жер тилкесине карата укук тастыктоочу документтерди берүү (жеке менчик укугу тууралуу, жер тилкесин мөөнөтсүз колдонуу боюнча мамлекеттик акт, жер тилкесин убактылуу колдонууга карата укугун тастыктоо)

Зарыл болуучу документтер Укук ээси жеке берген же арыз берүүгө карата укугу бар адам тарабынан берилген арыз; Каттоо органынын кызматтарына акы төлөнгөндүгү тууралуу дүмүрчөк; Кыймылсыз мүлк бирдигине карата укугун белгилөөчү жана (же) укугун тастыктоочу доку Кененирээк
  • 20
  • Jul

Кыймылсыз мүлккө карата каттоодон өткөрүлгөн укуктар жөнүндө маалыматтарды берүү

Кыймылсыз мүлк бирдигине карата каттоодон өткөртүлгөн укуктарды жана чектөөлөр жөнүндө маалыматтар Департаменттин жергиликтүү каттоо органдары тарабынан Кыймылсыз мүлккө карата укуктардын бирдиктүү мамлекеттик реестринен алынган маалыматкаттар жана көчүрмөлөр тү Кененирээк
  • 20
  • Jul

Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуунун негизинде кыймылсыз мүлккө карата укуктарды мамлекеттик каттоо

Кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу боюнча бүтүмдөрдүн (сатып алуу-сатуу, белек кылуу, алмашуу келишимдери, кийинчерээк сатып алуу менен ижара келишими) негизинде пайда болуп жаткан кыймылсыз мүлккө карата укуктарды мамлекеттик каттоо тараптардын каалоосу боюнча нотар Кененирээк
  • 20
  • Jul

Кыймылсыз мүлккө карата укуктарды жана чектөөлөрдү мамлекеттик каттоо

Кыймылсыз мүлккө карата укуктарды жана алар менен болгон бүтүмдөрдү мамлекеттик каттоо – мамлекет тарабынан кыймылсыз мүлккө карата укуктарды, алардын жүктөлүүлөрүн (чектөөлөрүн), ошондой эле катталган укуктарды (чектөөлөрдү) коргоону камсыздоочу кыймылсыз мүлк мене Кененирээк