Ченемдик укуктук базасы

 • 22
 • Oct

Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси

Кыргыз Республикасынын граждандык кодекси 1996-жылдын 8-майы № 15 (Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 29-апрелиндеги № 29 , 1997-жылдын 15-октябрындагы № 76 , 1998-жылдын 2-декабрындагы № 148 , 1999-жылдын 2-июлундагы № 48 , 1999-жылдын 21-июлундагы № 83 , 1999-жылдын 27-ноябрындагы № 131 , 2000-жылдын 18 Кененирээк
 • 22
 • Oct

Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2001-жылдын 11-январы № 4 Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2001-жылдын 11-январы № 4 Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө (КР 2006-жылдын 25-июлундагы № 129 , 2006-жылдын 24-ноябрындагы № 189 , 2007-жылдын 12-июнундагы № 83 , 2009-жылдын 26-январындагы № 28 , 2009-жылдын 26-майындагы № 174 , 2011-жылдын 22-июлундагы Кененирээк
 • 22
 • Oct

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 1998-жылдын 22-декабры № 153 Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 1998-жылдын 22-декабры № 153 Кыймылсыз мүлккө жана аны менен болгон бүтүмдөрдү укуктарды мамлекеттик каттоо жөнүндө (Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 6-мартындагы № 53 , 2003-жылдын 19-декабрындагы № 237 , 2006-жылдын 16-февралындагы № 58 , 2007-жылдын Кененирээк
 • 22
 • Oct

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2013-жылдын 15-июлу № 145 Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2013-жылдын 15-июлу № 145 Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө 1-глава. Жалпы жоболор 2-глава. Жер участокторун которуунун өзгөчөлүктөрү 3-глава. Корутунду жоболор Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасынын Жер кодексине , Кыргыз Респу Кененирээк
 • 22
 • Oct

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2015-жылдын 30-июлу № 205 "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2015-жылдын 30-июлу № 205 "Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоо киргизүү тууралуу 1-берене. "Сугат Кененирээк
 • 22
 • Oct

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2005-жылдын 12-марты № 49 Күрөө жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2005-жылдын 12-марты № 49 Күрөө жөнүндө (КР 2007-жылдын 6-августундагы № 133 , 2008-жылдын 17-декабрындагы № 265 , 2009-жылдын 30-мартындагы № 97 , 2009-жылдын 30-мартындагы № 98 , 2009-жылдын 26-майындагы № 173 , 2009-жылдын 29-июнундагы № 195 Мыйзамдарынын редакциял Кененирээк