Кызмат көрсөтүүлөдүн аталышы

Салык

наркын

кошпогондо

1

Мамлекеттик реестрден кыймылсыз мүлккө карата укуктар боюнча көчүрмө

152 сом

2

Кыймылсыз мүлк боюнча техникалык мүнөздөмөлөр

152 сом

3 Кыймылсыз мүлккө карата катталган укуктар боюнча тарыхый маалымат

152 сом

4

Кыймылсыз мүлктүн дареги боюнча маалымат

152 сом
5

Кыймылсыз мүлктүн коду боюнча маалымат

152 сом

6
Кыргыз Республикасынын аймагында кыймылсыз мүлккө карата катталган менчик укугунун бар же жок экендиги боюнча маалым кат (паспорту жана электрондук санарип кол тамгасы бар гана арыз ээлерине берилет)

152 сом

7

Кыймылсыз мүлктүн сандык абалы боюнча отчет

Акысыз

8

Кыймылсыз мүлктү сатуу жана сатып алуу боюнча бүтүмдөр отчету

Акысыз

9

Кыймылсыз мүлктү күрөөгө коюу боюнча бүтүмдөр отчету

Акысыз

10

Кыймылсыз мүлктү киреге берүү боюнча бүтүмдөр отчету

Акысыз

11

Кыймылсыз мураска калтыруу, белеке берүү боюнча бүтүмдөр отчетуАкысыз