ЖААКтын кызматтары

ЖААК органдарынын электрондук кызмат көрсөтүүлөрү

Онлайн кызмат көрсөтүүнү кантип колдонууга болот:

  1. Онлайн арыз берүү үчүн, ошол кызматты системадан сураштыруу зарыл, бул үчүн арыз берүүчүгө МККнын электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынан каттоодон өтүү зарыл болот;
  2. Маалыматтарды киргизүүнүн аякташы менен система Сиздин суроо-талабыңызды иштеп чыгууну жана аны каттоо, арызды текшерүү жана акыркы чечимди кабыл алуу баскычтарынан өткөрүү үчүнЖААК бөлүмүнө жөнөтүүнү аткарат;
  3. Кызмат көрсөтүү бардык баскычтарда ийгиликтүү аткарылган учурда система изге оң жооп кылат, ал эми ЖААК бөлүмү Сизге каттоодон өтүү үчүн ЖААК бөлүмүнө келүүнү зарылдыгы тууралуу маалымат берет. Кызматты көрсөтүүнү кайсы бир баскычында андан баш тартылган учурда система терс жооп берет;
  4. Сиздин билдирменин утурумдук абалын тактоо үчүн сиз КРӨгө караштуу МККнын электрондук кызмат көрсөтүүлөр порталынын жеке кабинетиндеги Тарых бөлүмүн колдоно аласыз.

Билдирме берүү ыкмасы:

  1. Жеке өзү;
  2. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн Web порталында.