Документтердин тизмеси

 • 20
 • Jul

Никеге тургандыгын каттоо

Зарыл болуучу документтер Никеге туруп жатышкан адамдардын паспорттору Никеге туруу тууралуу жеке барып бирге берилген арыз Эгерде адам (адамдар) мурун никеси бар болгон учурда, никесин бузгандыгы тууралуу же өлүм (жубайлардын биринин) тууралуу күбөлүк; Акы төлөө: Бла Кененирээк
 • 20
 • Jul

Баланын төрөлгөндүгүн каттоо

Зарыл болуучу документтер Бала төрөлгөн медициналык мекеме тарабынан берилген, белгиленген формадагы медициналык күбөлүк; Ата-энесинин (атасынын, энесинин) инсандыгын тастыктоочу документи; Никеге тургандыгы тууралуу күбөлүгү; Баланын ата-энесинин ортосунда Кененирээк
 • 20
 • Jul

Атасы экендигин аныктоону каттоо

Зарыл болуучу документтер Кыргыз Республикасынын «Жарандык абал актылары жөнүндө» мыйзамынын 50-53 беренелерине ылайык атасы экендигин аныктоону каттоо ата-энесинин (алардын биринин) жашаган жери боюнча, баланын төрөлгөндүгүн каттоо орду боюнча же болбосо атасы экенди Кененирээк
 • 22
 • Oct

Фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүүсүн каттоо

Кыргыз Республикасынын «Жарандык абалдын актылары тууралуу» мыйзамынын 60-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын жарандарына фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүүгө алар 16 жашка толгондон тартып жол берилет; Фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөртүү жөнүндө арыз бе Кененирээк
 • 20
 • Jul

Никесин бузуусун каттоо

Зарыл болуучу документтер Жубайлардын эки тараптуу макулдугу менен никесин бузуп жаткан адамдардын никесин бузуу тууралуу биргелешкен арызы, мүлктүк талаш-тартыштары жана жашы жете элек балдары жок болгон учурда; Мөөнөтү менен мыйзамдуу күчүнө кирген соттун ник Кененирээк
 • 20
 • Jul

Бала асырап алууну каттоо

Зарыл болуучу документтер Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун (шаардын, райондун) үй-бүлөгө жана балдарга колдоо көрсөтүү бөлүмүнүн чечими же бала асырап алуу тууралуу соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечими; Бала асырап алуучулардын (асырап алуучунун) паспорту м Кененирээк
 • 20
 • Jul

Жарандык абалдын актыларын каттоону жокко чыгаруу

Жарандык абалдын актысын жокко чыгаруу тууралуу мыйзамдуу күчүнө кирген Кыргыз Республикасынын сотунун чечими Тиби: түп нускасы Көчүрмөлөр саны: 1. ЖААК бөлүмүнө кайтарылбастан көрсөтүлөт. Сыпатталышы: Жарандык акттын абалын каттоону жокко чыгаруу үчүн негиз болу Кененирээк
 • 20
 • Jul

Өлүмүн каттоо

Зарыл болуучу документтер Белгиленген формадагы өлүмү тууралуу медициналык күбөлүк же мыйзамдуу күчүнө кигрген өлүм фактын аныктоо жөнүндө соттун чечими; Өлгөн адамдын паспорту; Өлүмү тууралуу күбөлүктү алып жаткан адамдын инсандыгын тастыктоочу документи; Кененирээк