Ченемдик укуктук базасы

  • 22
  • Oct

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЙБҮЛӨ КОДЕКСИ 2003-жылдын 30-августу № 201

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ҮЙБҮЛӨ КОДЕКСИ 2003-жылдын 30-августу № 201 (Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 26-июлундагы № 96 , 2005-жылдын 25-февралындагы № 38 , 2005-жылдын 20-июнундагы № 80 , 2008-жылдын 12-июнундагы № 117 , 2009-жылдын 17-июлундагы № 223 , 2009-жылдын 17-июлундагы № 233 , 2011-жылдын 4-ма Кененирээк
  • 25
  • Aug

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2005-жылдын 12-апрели № 60 Жарандык абалдын актылары жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2005-жылдын 12-апрели № 60 Жарандык абалдын актылары жөнүндө (КР 2006-жылдын 4-августундагы № 147 , 2007-жылдын 10-августундагы № 148 , 2012-жылдын 16-июлундагы № 114 , 2014-жылдын 16-январындагы № 12 , 2015-жылдын 2-июлундагы № 142 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык) Кененирээк