Каттоонун түрү Баасы (салыктарды эске албастан)
1. Туулгандыгы тууралуу күбөлүгү 15,00 сом
2. Никеге тургандыгы тууралуу күбөлүгү 15,00 сом
3. Никесин бузгандыгы тууралуу күбөлүгү 5,00 сом
4. Өлгөндүгү тууралуу күбөлүгү 5,00 сом
5. Аталыгын аныктоо тууралуу күбөлүгү 5,00 сом
6.

Бала асырап алгандыгы тууралуу күбөлүгү

0,00 сом
7.

Ф.А.А. өзгөрткөндүгү тууралуу күбөлүгү

4,00 сом
8.

Ф №1 Туулгандыгы тууралуу акттарды каттоо китеби – 29,96/25 бет =1,20 (Т-14)

2,00 сом
9.

Ф №2 Никеге тургандыгы тууралуу акттарды каттоо китеби – 30,17/25 бет =1,21 (Т-14)

2,00 сом
10.

Ф №3 Никесин бузгандыгы тууралуу акттарды каттоо китеби– 25,0/25 бет =1,00

1,00 сом
11.

Ф №5 ФАА өзгөрткөндүгү тууралуу каттоо китеби – 31,14/25 бет =1,25 (Т-14)

2,00 сом
12.

Ф №7 Аталыгын аныктоо жөнүндө акттарды каттоо китеби – 3,14/25 бет =1,25 (Т-14)

2,00 сом
13.

Ф №8 Өлүмү тууралуу акттарды каттоо китеби – 31,14/25 бет =1,25 (Т-14)

2,00 сом
14.

Никесин каттоонун жоктугу тууралуу маалымкат – 0,58 (Т-14)

1,00 сом
15.

Ф №9 Никеге тургандыгы тууралуу берилүүчү арыз – 0,62 (Т-14)

1,00 сом
16.

Ф №10 Никесин бузуу тууралуу берилүүчү арыз – 0,48

1,00 сом
16.

Ф № 11 ФАА өзгөртүүгө карата берилүүчү арыз – 0,56 (Т-14)

1,00 сом
17.

Ф №11 (А) Жашы жете элек балдарынын ФАА өзгөртүүгө карата берилүүчү арыз – 0,56 (Т-14)

1,00 сом
18.

Ф №12 А/Ж га оңдоолорду киргизүү тууралуу арыз – 0,59

1,00 сом
19.

Ф №13 Аталыгын аныктоого карата берилүүчү арыз – 0,54 (Т-14)

1,00 сом
20.

Ф №14 Мөөнөтү өтүп кеткен туулгандыгын каттоо тууралуу туулгандыгын каттоодон өткөрүүнү калыбына келтирүү жөнүндө берилүүчү арыз – 0,48

1,00 сом
21.

Ф №28 Кайталап күбөлүк берүүгө карата бериле турган арыз – 0,56 (Т-14)

1,00 сом
22.

Ф №16 Туулгандыгы тууралуу көчүрмөсү – 0,25 (Т-14)

1,00 сом
23.

Ф №17 Никеге тургандыгы тууралуу көчүрмөсү – 0,25 (Т-14)

1,00 сом
24.

Ф №18 Өлүмү тууралуу көчүрмөсү – 0,35

1,00 сом
25.

Ф №29 Туулгандыгы тууралуу маалымкат – 0,31 (Т-14)

1,00 сом