Кайра байланыш

Электрондук кайрылуу

 

Сиз өз кайрылууңузду Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын дарегине электрондук түрдө жөнөтүүнүн алдында, төмөнкү маалымат менен кунт коюп таанышып чыгууңузду өтүнөбүз:

 

 1. Электрондук кайрылууну жөнөтөөрдөн мурун форманы туура толтуруу зарыл.
 2. Кайрылуунун авторуна жооп, эгерде ал тарабынан фамилиясы, аты, атасынын аты жана электрондук почтасынын дареги (Е-mail) көрсөтүлгөн болсо, электрондук документ формасында жөнөтүлөт.
 3. Эгерде, Кыргыз Республикасынын «Жарандардын кайрылууларын карап чыгуу тартиби жөнүндө» мыйзамдын 1-эскерт. 6-беренесине ылайык:
  • анда цензуралык эмес лексика, кемсинтүүчү туюндулар камтылган болсо;
  • текст орусча латиницаны колдонуу менен же болбосо жалаң баш тамгалар менен жазылган болсо, сүйлөмдөргө ажыратылбаган болсо;
  • толук эмес же анык эмес почта дареги көрсөтүлгөн болсо;
  • кайрылууда конкреттүү арыздар, даттануулар, сунуштар жок болсо;
  • ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү бүлүнтүүгө жана улуттар аралык жана конфессиялар аралык чыр-чатактарды тутандырууга карата чакырыктар камтылган болсо.
  кайрылуулар карап чыгууга кабыл алынбайт.
 4. Электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылуулардын авторлорунун персоналдык маалыматтары тууралуу маалыматтар персоналдык маалыматтар жөнүндөгү мыйзамдын талаптарын сактоо менен сакталат жана иштетилип чыгарылат.

Кайрылууну жөнөтүү