Колдонуучулар үчүн эскерткич

Автоунаа каражаттарын колдонуучулар үчүн эскерткич

  1. Айдоочулук күбөлүгүн температуранын кескин өзгөрүүлөрүнөн, радиациядан, нымдуулуктан жана узак убакыт тике күн нуру тийүүсүнөн коргоо керек.
  2. Айдоочулук күбөлүккө күчтүү механикалык басым көрсөтүүгө болбойт (мисалы, буроого же ийүүгө), бул картаны бузуп коюшу ыктымал, андан тышкары документти, мисалга, шымдын арткы чөнтөгүндө сактоого болбойт.
  3. Айдоочунун күбөлүгүн түз абалда сактоо зарыл, анын курч буюмдарга тийүүсүн болтурбоо керек (аны мисалга, куртканын ички чөнтөгүндө сактап же сумканын ички чөнтөгүнө салып жүрүү керек, ийилтип, сүрүлтүп же айрып-тытылтып албаш үчүн).
  4. Айдоочунун күбөлүгүн суудан, химиялык заттардан жана буулануулардан коргоо керек (мисалы, ацетон, тырмак үчүн лакты эриткич ж.б.у.с.), алар картаны бузуп коюшу ыктымал.